m menu image  m home m cart

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Poštovani,

Joca Rapid, Kruševac, lične podatke kupaca, prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Popunjavanjem polja na kontakt stranici naše web prezentacije, upoznajete nas sa vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka. Datu saglasnost možete opozvati ako nam se sa takvim zahtevom javite preko naše stranice za kontakt. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

O vama prikupljamo one podatke koje nam vi dostavite. U okviru kontakt strane prikupljaju se sledeći lični podaci:
• Ime i prezime;
• E-mail;
• Broj telefona;
• Adresa;
• Poštanski broj;
• Mesto.

Podatke prikupljamo isključivo radi sigurnije identifikacije kupaca i postupanja po vašem zahtevu, a navedeni podaci predstavljaju minimum informacija, koji nam je u ove svrhe neophodan.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog pristanka.

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa trećim licima. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nam se obratiti preko stranice za kontakt.

Back


Brojač poseta