m menu image m home m cart

Isporuka i reklamacije

Isporuka, reklamacije i uslovi korišćenja

 • Mesto isporuke naručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
   
 • Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.
   
 • Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio uplatu, a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno.
   
 • Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu i isporuku robe (Ime i prezime, JMBG, puna adresa boravišta, veličina i model artikla)
   
 • Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu.
   
 • Prodavac ima obavezu da po prijemu izveštaja o uplati Kupca, istog obavesti o prijemu te uplate u primerenom roku, kao i da mu saopšti način i uslove dopremanja robe do odredišta.
   
 • Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana uplate.
   
 • Joca Rapid Kruševac garantuje kvalitet i originalnost robe koju isporučuje.
   
 • U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatraće se da je kupoprodaja nije zaključena.
   
 • Troškove dostave odredjuje kurirska služba u zavisnosti od težine paketa.
   
 • Visinu cene otpremanja robe određuje servis sa kojim Prodavac ima sporazum o otpremanju robe.
   
 • Roba se isporučuje Kupcu lično po prethodnoj najavi da u određenom vremenu budu prisutni na dogovorenoj lokaciji.
   
 • Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.
   
 • Ukoliko dostavljanje naručene robe bude onemogućeno zbog odsustva kupca ili druge osobe predviđene ovim pravilnikom i ukoliko roba bude morala da se vrati u polazišno mesto Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. Robu sa povraćaja, Prodavac može dalje prodavati trećim licima, jer se u tom momentu kupoprodaja smatra raskinutom.
   
 • Prodavac iz sredstava uplaćenih od strane Kupca može namiriti potraživanje po osnovu troškova transporta.
   
 • Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.
   
 • Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.
   
 • U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknadjuje nastale troškove.
   
 • Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 2 (dva) dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.
   
 • Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled neodgovarajuće upotrebe.
   
 • Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i normama javnog poretka.
   
 • Joca Rapid Kruševac zadržava pravo da otkaže porudžbinu uz obaveštenje potrošaču ukoliko je došlo do greške prilikom postavljanja cene na sajtu. Na primer: umesto 1000 dinara navedena cena je 100 dinara.
Back


Brojač poseta